Category: CHI PHÍ SINH HOẠT

PHÍ SINH HOẠT

Các chi phí/ Quốc gia  Úc Mỹ  Canada Singapore Nhà ở $500-$750 $500-$650 $500-$600 $300-$1000 Điện, nước và gas $50-$80 $50-$100 $50-$80 $40-$60 Thức ăn $100-$300 $100-$300 $100-$300 $200-$360 Đi lại $40-$80 $50-$100 $50-$100...