Chuyên mục: Blog


Blog là chuyên mục mà Education Full Services (EFS) tạo nên như một cẩm nang du học nhằm chia sẻ những tin tức mới nhất về du học, cập nhật các quy định mới khi du học nước ngoài, chia sẻ học phí du học, các học bổng du học, những giáo trình đào tạo và các kinh nghiệm đi du học cụ thể của các bạn bạn du học sinh (câu chuyện học viên) .