Thông Tin Học Bổng Một Số Đại Học Tiêu Biểu Của Mỹ

Thông Tin Học Bổng Một Số Đại Học Tiêu Biểu Của Mỹ

Tên Trường Học Bổng/Năm
Adelphi University $15.000
American University $15.000
American Collegiate (ACLA) $15.000
American Collegiate (ACDC) $10.000
Auburn University $18.000
Auburn University at Montgomery $12.000
Florida International University (FIU) $2.000
University of Kanas $5.000
Louisiana State University $9.000
Mercer University $12.000
University of Central Florida $8.000
University of Dayton $5.000
University of Illinois at Chicago $20.000
University of Massachusetts Boston (Umass) $8.000
University of Mississippy $5.000
University of South Carolina $7.000
University of the Pacific $12.000
University of Utah $20.000
$5.000

>>> Đề xuất tham khảo: Kinh nghiệm tự săn học bổng thành công

QUY TRÌNH XIN HỌC BỔNG DU HỌC MỸ

1. Nộp Bảng Điểm 

Học bạ 2 năm gần nhất.

2. Hồ Sơ Thông Tin Cá Nhân

Thông tin cá nhân nổi trội & hoạt động ngoại khoá nếu có.

3. Phỏng Vấn

Phỏng  vấn trực  tiếp với đại diện trường


Thông tin  học bổng các trường khác vui lòng  liên hệ EFS để biết thêm chi tiết