Tổng Quan Học Phí Du Học tại Canada 2022

Để có cái nhìn tổng quan về học phí du học tại Canada, EFS giới thiệu danh sách học phí tham khảo của các trường đại học, cao đẳng dành cho sinh viên quốc tế. Học phí tính theo CAD /năm.

Trường đại học Học phí Cử nhân Học phí Cao học
Brandon University 9.500 6.000
Memorial University of Newfoundland 6.000 – 8.000 5.000 – 8.000
Saint Paul University 5.000 – 6.000 5.000 – 6.000
Athabasca University 9.000 – 10.000 9.000 – 10.000
Canadian Mennonite University 9.600 5.600
Northern Alberta Institute of Technology 8.000
Fanshawe College 8.000
Dominican University College 11.200 16.800
Simon Fraser University 11.500 2.500
University of Prince Edward Island 12.000 10.000
University of Winnipeg 13.000 12.000
University of New Brunswick 14.000 7.000
Southern Alberta Institute of Technology 14.000 16.000
Queen’s University 11.369 12.927
Saskatchewan Polytechnic 14.960 16.840

 

University of Toronto 42.870 – 49.800 22.640
Ryerson University 24.454 20.037
St. Mary’s University 16.580 16.751
University of Regina 19.598 7.745
Brock University 25.293 23.504
York University 22.380 35.760
DalHousie University 17.148 17.598
Cape Breton University 15.600 17.570
University of Ontario Institute of Technology (UOIT) 19.735 18.422
Carleton University 30.356 31.209
University of Guelph-Humber 22.400 19.525
Trent University 21.830 25.000
University of the Fraser Valley 17.160 12.500
Humber College 16.673 16.051
Centennial College 17.000 14.240

 

Để biết thêm chi tiết về học phí các trường khác vui lòng liên hệ EFS